Pokok Tin Brunswick
Pokok Tin Moyuna & Bebera Preta
Pokok Tin Tena
PokokTin Iraqi
Tut Pokok Tin Masui Dauphine Jumbo
Tut Pokok Tin LdA
Tut Pokok Tin RK(J)
Keratan Pokok Tin Italian 2
Pokok Tin LSU Purple
Pokok Tin De Vicen Vaquer
Pokok Tin Manresa
Bareroot Pokok Tin Panachee 'Tiger'
Pokok Tin Capoll Llarg
Keratan Pokok Tin Green Saudi
Tut Pokok Tin Jumbo & Red Libya
Tut Pokok Tin Paratjal Rimada
Pokok Tin TGF
Tut Pokok Tin Black Genoa
Pokok Tin TGF
Tut Pokok Tin Green Santa Pau