Keratan Pokok Tin Xin Jiang
Pokok Tin Iraqi
Tut Pokok Tin Luv
Tut Pokok Tin Fararaone
Pokok Tin Tena
Tut Pokok Tin Iraqi
Pokok Tin Iraqi
Pokok Tin Da Ponte
Pokok Tin Iraqi
Pokok Tin Iraqi
Keratan Pokok Tin Victoria
Pokok Tin Green Jordan
Tut Pokok Tin Black Jack
Keratan Pokok Tin Ponte Tresa
Pokok Tin Sultane
Pokok Tin Ponte Tresa
Tut Pokok Tin Matalone
Pokok Tin Dalmatie Rusia
Pokok Tin Iraqi
Tut Pokok Tin Da Ponte